mona123
166 poze   3871 vizite

CEVA SUPER

_**___**
_**___**_______ __****
_**___**_______ **___****
_**__**_______* ___**___**
__**__*______*_ _**__***__**
___**__*____*__ **_____**__*
____**_**__**_* *________**
____**___**__**
___*___________ *
__*____________ _*
_*____0_____0__ __*
_*_______@_____ __*
_*_____________ __*
___*_____v_____ *
_____**_____**
$__$___$$_______________________________$$___$$$
$___$$____$____________________________$___$$$_$
$____$$$____$________________________$$___$$$__$
_$____$$$$____$_____________________$$___$$$$__$
__$____$$$$$$___$__________________$$___$$$$$_$$
___$____$$$$$$$___$_______________$____$$$$$$_$$
____$_________$$$$__$_____________$_$$_$$$$$__$
_____$___$$__$$$$$$$__$$__________$$$$$__$$$__$
______$___$$$$$$$$$$$$__$________$$__$$$__$__$$
________$__$$$$$$$$$_$$$_$_______$____$_$$$__$
_________$$__$$$$$$$$___$________$_$$$$$_$$_$$
___________$___$$$$$$$$$_$$______$__$$$_$$$_$
_____________$$___$$$$$$$$$$$____$___$$_$$_$
________________$$$$______$_$_$_________$_$
____________________$$$$$$$$$$_$$$$$__$$_$
__________________________$$$_$$$_$$$_$$$
_____________________$$$$$$$____$__$$$$
______________$$$$$_$$$$$$$$$$$$_$$$$_$
___________$$$$$$$$$$$$_______$$$$$$$__$
_________$$_$$$$$$$$_$__________$$$$$$__$
_________$$_$$$$$$$$__$__________$$$$$__$
________$$__$$$$$$$$$$$____________$$$_$$$
_______$________$$$_________________$$_$$$
______$$$$$$___________________________$$$
______$_____$$$$_____________$$$$$$$$$$__$
______$$__$$$$__$$$$$____$$$$$$__$$$$$$__$
_______$$___$$$$$__$$$$$$$____$$$$$$$$$$_$
________$$$____$$$$$$$____$$$$$$$$$$$$$$_$
__________$$$______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$
_____________$$$$_____$$$$$$$$$$$$$$$$$__$
________________$$$$__$$$$$$$$$$$$$$$___$
___________________$_$$$___$__$$$_____$$
__________________$_$$__$$$$__$___$$$$__
_________________$$$$$$$____$$$$$$______
_____________$$$_$$$$$$$$____$______$$$$
_____________$_$$$$$_$$$$______$$$$$$$$_
_____________$$$$$$$$$$$$___$$$$$_______

´¶¶$$$7ø1´´´´1¶¶
¢¶¶øø¶øoo´´´´´´7¶¶
$¶¶øøøo1ø¢´´´´´´´7¶ø
¶¢¶øøo¢ooø¶´´´´´´´´¶¶7
¶7¶¶¶¶$¶¶¶1ø1´´´´´´´´¶¶´
¶¶7´1¶¶$¶¶$$¢øo´´´´´´´´¶¶
.$¶¶ø´´o¶¶¶$ø7o¶¶´´´´´´´ø¶o
´´´¶¶¶ø1´´7ø¶¶117¶¶´´´´´´´¶¶´
´´´´$$o¶ø¢11ø´ø77o¶¶7´´´´´´´¶$´
´´´´´¶¶¶¶¶7¶¢7¶´$1´7¶ø´´´´´´´7¶¶´
´´´´´´¶¶¶o´´ø¶oøøø77¶¶¶o´´´´´´´1¶¶
´´´´´´¢¶¶´´´´´¶$o¶o´o´¶¶o´´´´´´´´´¶¶1´´´´´1ø¶
´´´´´´´¶¶´´´´´´o¶¢¶1$7¢ø¶¶´´´´´´´´1´¶¶7´´7o´¢¢
´´´´´´´¶¶´´´´´´´1¶¢¶7o17ø¢¶o´´´´´¶¶¶¶$o¶$¶¶¶¶
´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´¶¢o$ø71¶´¶ø´´´´ø¶ø´´ø¶¶¢¶¶´¶ø¶¶
´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´¶¢¢$¶ø7´ø¶¢oo¢´´´o$ø´´´´o¶¶o´¶
´´´´´´´¶ø¶´´´´´´´´´1¶oøo7¶77´1o7¶´7o´´´´´´´´´¶¶¶¶o
´´´´´´´$7¶¶´´´´´´´´´1¶oø¶¶$ooo$ø7´$¶$¶¶¶¶øøø´¶¶´¶¶¶´
´´´´´´o¶¶¶¶´´´´´´´´´´1¶oo¢$1¢o777¶¶ø¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶øo7oø¢
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¢¶¶ø¢¶¶17oooo771´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´7¢øø¶¶øøoøøø$ø$¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

..........................,d888888888b,5
.........................,dP"'................`"Qb,
...............,d88buP"......................."Qud88b,
.............dP".....8'..........................`8..... "Qb
...........dP".....::8.._.:...O;.._..;O..:._..8::....."Qb
..........,8'......: P"..............` '............"Qb::.....8,
..........dP.....:::8(...........`--^--'..........)8:::.......b
.........8'.......::::"Qba,.....,......,......,adP"::::......`8
.......,8...........::::::,p`""..............""'q,::::::.........8,
......,d'..........:::::,d'......................`b,:::::.........b,
.....,d'...........:::: d'........................`b::::::.........b,
....,d'.......q888q8b,.d......,p.......q,......,d8p888p.....b,
....d'......d",.....;..`b,....8,.........,8.....,d'...,"b.......`b
...,8......8.`.....`.....b,.....`b,..,d'.....,d'.... ...'.8......8,'
....d..,.`b,............`b..a88a..a88a..d'...........,d'.....,p
..`q,.....`b,............8.......8.8.......8............,d "...,p'
....`"Q888`b,.....`Q888P"."Q888P.Q888.'........,d'888P"'
................"Q88P".........................."Q88P))

________________$$__________________$$$$
______________$$________________________$$$$
____________$$______________________________$$
___________$__________________________________$$
___________$$___________________________________$$
__________$$__$$______________________$$__________$$
________$$__$$___$$$$_________$$$$____$$__________$$$$
______$$___$$__$$$$__$$_____$$$$__$$_$$_____________$$
______$$___$$____$$$$_________$$$$___$$_______________
______$$___$$________________________$$_______________
______$$____$$_______________________$$_____________$$
________$$__$$____$$$$$$_____________$$___________$$$
________$$__$$__$$______$$___________$$_________$$
________$$__$$__$$______$$___________$$_______$$
__________$$$$____$$$$$$_____________$$$$____$$$$
__________$$$$_____________________$$__$$____$$$
___________$$_$$$$$$$$$$$$_____$$$$______$$$$_$$
_____________$$___$$______$$$$$_______________$$
_____________$$_____$$$$$$$____________________$$
_____________$$________________________________$$
____________$$_________________________________$$
____________$$_________________________________$$
____________$$___________________________________$
____________$$___________________________________$$
__________$$_________________________$$___________$
__________$$__________$$___________$$_____________$$
________$$__$$________$$_________$$_______________$$
______$$____$$__________$$_______$$_______________$$
______$$____$$____________$$___$$_________________$$
____$$______$$_____________$$_$$_______$$_________$$
____$$______$$________$$____$$$________$$_________$$
____$$______$$________$$____$$$_______$$__________$$
____$$______$$________$$_______________$$__________$$
____$$______$$________$$_______________$$____________$
_$$$$_______$$________$$_______________$$____________$
$___$$______$$________$$$$___________$$$$____________$
$___$$______$$________$$__$$_______$$__$$____________$
_$$_$$______$$________$$____$$___$$_____$$___________$
___$$$______$$________$$______$$_______$$___________$$
____$$______$$________$$_____$$________$$___________$$
__$$________$$________$$$$$$$$___$$$$$$__$$_________$$
__$$________$$________$$______$$$______$$$$_________$$
$$________$$__________$$_________$$$$$$__$$__________$
$$______$$__________$$$$$$$$$$$$$$$______$$__________$
$$_$$_$$$__________$$_____________$$$$$$$__$$________$
_$$$$$$$___________$$______________________$$________$
_____$$__$$__$$__$$_$______________________$$________$ ______$$$$__$___$__$$______________________$$________$
_______$$___$___$__$________________________$$_$__$__$
_________$$$$$$$$$$__________________________$$_$_$_$$

~~~~~~~~♥♥♥*♥♥
~~~~~~~~~.♥♥♥**♥♥♥
~~~~~~~~~♥♥♥ "~~"♥♥
~~~~~~~~♥♥♥ "~~~~♥♥
~~~~~~~~♥♥♥~~~~.♥♥
~~~~~~~~♥♥~~~~..♥♥♥
~~~~~~~~♥♥~~~~.♥♥♥
~~~~~~~~♥♥~~~♥♥♥♥
~~~~~~~~~♥♥♥♥♥♥♥♥
~~~~~~~~~♥♥♥♥♥♥♥
~~~~~~~.♥♥♥♥♥♥*
~~~~~~♥♥♥♥♥♥♥
~~~~.♥♥♥♥♥♥♥
~~~♥♥♥♥♥♥♥ "'♥
~~♥♥♥♥♥♥♥*~~~♥
~♥♥♥♥♥♥♥~~~~~♥♥♥♥..
♥♥♥♥♥♥~~~~♥♥♥♥♥♥♥♥♥..
♥♥♥♥♥~~~.♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥~~~~♥♥♥*~"♥~~♥*♥♥♥♥
♥♥♥~~~"♥♥♥ "~~~♥♥~~~♥♥♥
♥♥♥~~~~♥♥~~~~♥♥~~~~♥♥♥
~♥♥♥~~~♥♥♥~~~"♥~~~~♥♥♥
~"*♥♥~~~~♥♥♥♥~~♥♥~~:♥♥♥
~~~♥♥♥~~~~~~~♥♥~♥♥ ~
~~~~~♥♥*♥♥♥♥♥♥♥♥ "
~~~~~~~~~~~'~♥♥
~~~~~~~~~~~~"♥♥
~~~~~~~~..~~~~♥♥
~~~~~~♥♥♥♥♥♥~~~♥♥
~~~~~♥♥♥♥♥♥♥~~~♥♥
~~~~~♥♥♥♥♥♥♥~~~~♥♥
~~~~~~♥♥♥♥♥♥~~~♥♥
-----****-----
$$$$$$_______________________________$$$$$
__$$$$$$$$*_____________________,,$$$$$$$$*
___$$$$$$$$$$,,_______________,,$$$$$$$$$$*
____$$$$$$$$$$$$___ ._____.___$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$,_'.____.'_,,$$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$$,, '.__,'_$$$$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$$$$.@:.$$$$$$$$$$$$$$$$
______***$$$$$$$$$$$@@$$$$$$$$$$$****
__________,,,__*$$$$$$@.$$$$$$,,,,,,
_____,,$$$$$$$$$$$$$* @ *$$$$$$$$$$$$,,,
____*$$$$$$$$$$$$$*_@@_*$$$$$$$$$$$$$
___,,*$$$$$$$$$$$$$__.@.__*$$$$$$$$$$$$$,,
_,,*___*$$$$$$$$$$$___*___*$$$$$$$$$$*__ *',,
*____,,*$$$$$$$$$$_________$$$$$$$$$$*,,____*
______,;$*$,$$**'____________**'$$***,,
____,;'*___'_.*__________________*___ '*,,
,,,,.;*____________---____________ _ ____ '**,,,,
_________@@@@@@
________@@@@@@@@______ ____@@@@
________@@@________@@_____@@@@@@@
________@@___________@@__@@@______@@
________@@____________@@@__________@@
__________@@________________________@@
____@@@@@@______@@@@@___________@@
__@@@@@@@@@__@@@@@@@_________@@
__@@____________@@@@@@@@_______@@
_@@____________@@@@@@@@@_____@@
_@@____________@@@@@@@@___@@@
_@@@___________@@@@@@@______@@
__@@@@__________@@@@@________@@
____@@@@@@_______________________@@
_________@@________________________@@
________@@___________@@__________@@
________@@@________@@@@@@@@@@@@
_________@@@_____@@@_@@@@@@@@
__________@@@@@@@@ @@@@@@
___________@@@@@_@
____________________@
____________________@
_____________________@
______________________@
_______________________@____@@@
_______________@@@@__@__@____@@
_____________@_______@@@____@@
______________@@@@____@__@@
_______________________@
______________________@


..................¶¶*..**..*
..................¶¶¶ .*.*.*.
¶¶¶..........¶¶..¶*..**.*.
..¶¶¶¶¶¶¶¶....¶*.*.**..**.
......¶¶............¶¶¶¶¶¶¶¶¶*.*.*.*.*.
..........¶¶..¶¶........¶¶¶¶*.*.**.
........¶¶..........¶¶¶.**.**.*.
......¶¶..¶¶¶¶....¶*.*.*.**.
....¶¶¶¶¶....¶¶..¶................¶*.**.*.*.*
..¶¶................¶¶¶............¶¶*..**.*.
........................¶¶..........¶¶¶*.*.**.*
....................................¶¶¶¶¶*.*.**.*.*
..................................¶¶¶¶¶¶*.*.*.*.*
......¶¶¶¶¶................¶¶¶....¶¶ *.**.*.*
..........¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶......¶¶*..**.**.*
............¶¶¶¶....¶¶¶¶¶........¶¶¶*.**.*.*
................¶¶¶....................¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶*.*.**.
..................¶¶¶¶......¶¶¶¶................¶¶¶¶¶¶¶¶*.**.
......................¶¶¶¶..¶¶¶¶..........¶¶¶¶¶¶*.**.*
......................¶¶¶..........¶..¶¶¶¶¶¶*.*.*.**.
....................¶¶..........¶........¶¶*.*.*.**.
..................¶¶....¶¶¶¶¶¶......¶¶¶*.*.*.*
................¶¶¶¶¶¶¶¶..¶¶¶¶..¶¶¶ .**.*.
..............¶¶¶¶¶..............¶¶¶¶¶¶ *.**.*
..........¶¶¶¶......................¶¶¶¶¶ *.**.
..........¶................................¶¶¶*.*
___________________________________$$$___$
___________________________$$$____$$$$
_________________________$$$$$$$__$$$$$$$$$$$
_______________________$$$$$$$$$___$$$$$$$$$$$
_______________________$$$___$______$$$$$$$$$$
________________$$$$__$$$$_________________$$$
_____________$__$$$$__$$$$$$$$$$$_____$____$$$
__________$$$___$$$$___$$$$$$$$$$$__$$$$__$$$$
_________$$$$___$$$$$___$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$
____$____$$$_____$$$$__________$$$___$$$$$$$
__$$$$__$$$$_____$$$$_____$____$$$_____$
__$$$$__$$$_______$$$$__$$$$$$$$$$
___$$$$$$$$$______$$$$__$$$$$$$$$
___$$$$$$$$$$_____$$$$___$$$$$$
___$$$$$$$$$$$_____$$$
____$$$$$$$$$$$____$$$$
____$$$$$__$$$$$___$$$
____$$$$$___$$$$$$
____$$$$$____$$$
_____$$$$Albumul selectat nu contine nici o poza.
Comentarii album • 12
Alexandradragutza43v3r 30 iulie 2010  
ceva super NASPA
  Raportează
anonim
awd 16 mai 2010  
dawdaw
  Raportează
anonim
adwa 16 mai 2010  
wad
  Raportează
anonim
fwf 16 mai 2010  
wdaw
  Raportează
anonim
dyr 16 mai 2010  
cf
  Raportează
anonim
vero 16 mai 2010  
misto tare ia iesit foarte cool
  Raportează
theo99 19 martie 2010  
da dragut
  Raportează
mileyswit 17 martie 2010  
tare
  Raportează
madazanata 25 februarie 2010  
flumoss
  Raportează
anneliseceamaicoolfata 12 februarie 2010  
zoooooooooooooooper
  Raportează
anonim
alexandra 3 februarie 2010  
ce e asa de sulper?????
  Raportează
MileySweety 2 februarie 2010  
coolll tare de tot!!!
  Raportează
Trimite mesaj Înapoi Nu poți trimite un mesaj fără conținut! Nu este permisă folosirea de cod HTML in mesaje. Mesajul nu a fost trimis din motive de securitate. Va rugam sa ne contactati prin email pe adresa office@sunphoto.ro Mesajul nu a fost trimis din motive de posibil spam. Ati trimis prea multe mesaje in ultimul timp. A apărut o eroare în timpul trimiterii mesajului. Vă rog încercați din nou. Mesajul a fost trimis.