mona123
166 poze   3911 vizite

CEVA SUPER

_**___**
_**___**_______ __****
_**___**_______ **___****
_**__**_______* ___**___**
__**__*______*_ _**__***__**
___**__*____*__ **_____**__*
____**_**__**_* *________**
____**___**__**
___*___________ *
__*____________ _*
_*____0_____0__ __*
_*_______@_____ __*
_*_____________ __*
___*_____v_____ *
_____**_____**
$__$___$$_______________________________$$___$$$
$___$$____$____________________________$___$$$_$
$____$$$____$________________________$$___$$$__$
_$____$$$$____$_____________________$$___$$$$__$
__$____$$$$$$___$__________________$$___$$$$$_$$
___$____$$$$$$$___$_______________$____$$$$$$_$$
____$_________$$$$__$_____________$_$$_$$$$$__$
_____$___$$__$$$$$$$__$$__________$$$$$__$$$__$
______$___$$$$$$$$$$$$__$________$$__$$$__$__$$
________$__$$$$$$$$$_$$$_$_______$____$_$$$__$
_________$$__$$$$$$$$___$________$_$$$$$_$$_$$
___________$___$$$$$$$$$_$$______$__$$$_$$$_$
_____________$$___$$$$$$$$$$$____$___$$_$$_$
________________$$$$______$_$_$_________$_$
____________________$$$$$$$$$$_$$$$$__$$_$
__________________________$$$_$$$_$$$_$$$
_____________________$$$$$$$____$__$$$$
______________$$$$$_$$$$$$$$$$$$_$$$$_$
___________$$$$$$$$$$$$_______$$$$$$$__$
_________$$_$$$$$$$$_$__________$$$$$$__$
_________$$_$$$$$$$$__$__________$$$$$__$
________$$__$$$$$$$$$$$____________$$$_$$$
_______$________$$$_________________$$_$$$
______$$$$$$___________________________$$$
______$_____$$$$_____________$$$$$$$$$$__$
______$$__$$$$__$$$$$____$$$$$$__$$$$$$__$
_______$$___$$$$$__$$$$$$$____$$$$$$$$$$_$
________$$$____$$$$$$$____$$$$$$$$$$$$$$_$
__________$$$______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$
_____________$$$$_____$$$$$$$$$$$$$$$$$__$
________________$$$$__$$$$$$$$$$$$$$$___$
___________________$_$$$___$__$$$_____$$
__________________$_$$__$$$$__$___$$$$__
_________________$$$$$$$____$$$$$$______
_____________$$$_$$$$$$$$____$______$$$$
_____________$_$$$$$_$$$$______$$$$$$$$_
_____________$$$$$$$$$$$$___$$$$$_______

´¶¶$$$7ø1´´´´1¶¶
¢¶¶øø¶øoo´´´´´´7¶¶
$¶¶øøøo1ø¢´´´´´´´7¶ø
¶¢¶øøo¢ooø¶´´´´´´´´¶¶7
¶7¶¶¶¶$¶¶¶1ø1´´´´´´´´¶¶´
¶¶7´1¶¶$¶¶$$¢øo´´´´´´´´¶¶
.$¶¶ø´´o¶¶¶$ø7o¶¶´´´´´´´ø¶o
´´´¶¶¶ø1´´7ø¶¶117¶¶´´´´´´´¶¶´
´´´´$$o¶ø¢11ø´ø77o¶¶7´´´´´´´¶$´
´´´´´¶¶¶¶¶7¶¢7¶´$1´7¶ø´´´´´´´7¶¶´
´´´´´´¶¶¶o´´ø¶oøøø77¶¶¶o´´´´´´´1¶¶
´´´´´´¢¶¶´´´´´¶$o¶o´o´¶¶o´´´´´´´´´¶¶1´´´´´1ø¶
´´´´´´´¶¶´´´´´´o¶¢¶1$7¢ø¶¶´´´´´´´´1´¶¶7´´7o´¢¢
´´´´´´´¶¶´´´´´´´1¶¢¶7o17ø¢¶o´´´´´¶¶¶¶$o¶$¶¶¶¶
´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´¶¢o$ø71¶´¶ø´´´´ø¶ø´´ø¶¶¢¶¶´¶ø¶¶
´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´¶¢¢$¶ø7´ø¶¢oo¢´´´o$ø´´´´o¶¶o´¶
´´´´´´´¶ø¶´´´´´´´´´1¶oøo7¶77´1o7¶´7o´´´´´´´´´¶¶¶¶o
´´´´´´´$7¶¶´´´´´´´´´1¶oø¶¶$ooo$ø7´$¶$¶¶¶¶øøø´¶¶´¶¶¶´
´´´´´´o¶¶¶¶´´´´´´´´´´1¶oo¢$1¢o777¶¶ø¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶øo7oø¢
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¢¶¶ø¢¶¶17oooo771´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´7¢øø¶¶øøoøøø$ø$¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

..........................,d888888888b,5
.........................,dP"'................`"Qb,
...............,d88buP"......................."Qud88b,
.............dP".....8'..........................`8..... "Qb
...........dP".....::8.._.:...O;.._..;O..:._..8::....."Qb
..........,8'......: P"..............` '............"Qb::.....8,
..........dP.....:::8(...........`--^--'..........)8:::.......b
.........8'.......::::"Qba,.....,......,......,adP"::::......`8
.......,8...........::::::,p`""..............""'q,::::::.........8,
......,d'..........:::::,d'......................`b,:::::.........b,
.....,d'...........:::: d'........................`b::::::.........b,
....,d'.......q888q8b,.d......,p.......q,......,d8p888p.....b,
....d'......d",.....;..`b,....8,.........,8.....,d'...,"b.......`b
...,8......8.`.....`.....b,.....`b,..,d'.....,d'.... ...'.8......8,'
....d..,.`b,............`b..a88a..a88a..d'...........,d'.....,p
..`q,.....`b,............8.......8.8.......8............,d "...,p'
....`"Q888`b,.....`Q888P"."Q888P.Q888.'........,d'888P"'
................"Q88P".........................."Q88P))

________________$$__________________$$$$
______________$$________________________$$$$
____________$$______________________________$$
___________$__________________________________$$
___________$$___________________________________$$
__________$$__$$______________________$$__________$$
________$$__$$___$$$$_________$$$$____$$__________$$$$
______$$___$$__$$$$__$$_____$$$$__$$_$$_____________$$
______$$___$$____$$$$_________$$$$___$$_______________
______$$___$$________________________$$_______________
______$$____$$_______________________$$_____________$$
________$$__$$____$$$$$$_____________$$___________$$$
________$$__$$__$$______$$___________$$_________$$
________$$__$$__$$______$$___________$$_______$$
__________$$$$____$$$$$$_____________$$$$____$$$$
__________$$$$_____________________$$__$$____$$$
___________$$_$$$$$$$$$$$$_____$$$$______$$$$_$$
_____________$$___$$______$$$$$_______________$$
_____________$$_____$$$$$$$____________________$$
_____________$$________________________________$$
____________$$_________________________________$$
____________$$_________________________________$$
____________$$___________________________________$
____________$$___________________________________$$
__________$$_________________________$$___________$
__________$$__________$$___________$$_____________$$
________$$__$$________$$_________$$_______________$$
______$$____$$__________$$_______$$_______________$$
______$$____$$____________$$___$$_________________$$
____$$______$$_____________$$_$$_______$$_________$$
____$$______$$________$$____$$$________$$_________$$
____$$______$$________$$____$$$_______$$__________$$
____$$______$$________$$_______________$$__________$$
____$$______$$________$$_______________$$____________$
_$$$$_______$$________$$_______________$$____________$
$___$$______$$________$$$$___________$$$$____________$
$___$$______$$________$$__$$_______$$__$$____________$
_$$_$$______$$________$$____$$___$$_____$$___________$
___$$$______$$________$$______$$_______$$___________$$
____$$______$$________$$_____$$________$$___________$$
__$$________$$________$$$$$$$$___$$$$$$__$$_________$$
__$$________$$________$$______$$$______$$$$_________$$
$$________$$__________$$_________$$$$$$__$$__________$
$$______$$__________$$$$$$$$$$$$$$$______$$__________$
$$_$$_$$$__________$$_____________$$$$$$$__$$________$
_$$$$$$$___________$$______________________$$________$
_____$$__$$__$$__$$_$______________________$$________$ ______$$$$__$___$__$$______________________$$________$
_______$$___$___$__$________________________$$_$__$__$
_________$$$$$$$$$$__________________________$$_$_$_$$

~~~~~~~~♥♥♥*♥♥
~~~~~~~~~.♥♥♥**♥♥♥
~~~~~~~~~♥♥♥ "~~"♥♥
~~~~~~~~♥♥♥ "~~~~♥♥
~~~~~~~~♥♥♥~~~~.♥♥
~~~~~~~~♥♥~~~~..♥♥♥
~~~~~~~~♥♥~~~~.♥♥♥
~~~~~~~~♥♥~~~♥♥♥♥
~~~~~~~~~♥♥♥♥♥♥♥♥
~~~~~~~~~♥♥♥♥♥♥♥
~~~~~~~.♥♥♥♥♥♥*
~~~~~~♥♥♥♥♥♥♥
~~~~.♥♥♥♥♥♥♥
~~~♥♥♥♥♥♥♥ "'♥
~~♥♥♥♥♥♥♥*~~~♥
~♥♥♥♥♥♥♥~~~~~♥♥♥♥..
♥♥♥♥♥♥~~~~♥♥♥♥♥♥♥♥♥..
♥♥♥♥♥~~~.♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥~~~~♥♥♥*~"♥~~♥*♥♥♥♥
♥♥♥~~~"♥♥♥ "~~~♥♥~~~♥♥♥
♥♥♥~~~~♥♥~~~~♥♥~~~~♥♥♥
~♥♥♥~~~♥♥♥~~~"♥~~~~♥♥♥
~"*♥♥~~~~♥♥♥♥~~♥♥~~:♥♥♥
~~~♥♥♥~~~~~~~♥♥~♥♥ ~
~~~~~♥♥*♥♥♥♥♥♥♥♥ "
~~~~~~~~~~~'~♥♥
~~~~~~~~~~~~"♥♥
~~~~~~~~..~~~~♥♥
~~~~~~♥♥♥♥♥♥~~~♥♥
~~~~~♥♥♥♥♥♥♥~~~♥♥
~~~~~♥♥♥♥♥♥♥~~~~♥♥
~~~~~~♥♥♥♥♥♥~~~♥♥
-----****-----
$$$$$$_______________________________$$$$$
__$$$$$$$$*_____________________,,$$$$$$$$*
___$$$$$$$$$$,,_______________,,$$$$$$$$$$*
____$$$$$$$$$$$$___ ._____.___$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$,_'.____.'_,,$$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$$,, '.__,'_$$$$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$$$$.@:.$$$$$$$$$$$$$$$$
______***$$$$$$$$$$$@@$$$$$$$$$$$****
__________,,,__*$$$$$$@.$$$$$$,,,,,,
_____,,$$$$$$$$$$$$$* @ *$$$$$$$$$$$$,,,
____*$$$$$$$$$$$$$*_@@_*$$$$$$$$$$$$$
___,,*$$$$$$$$$$$$$__.@.__*$$$$$$$$$$$$$,,
_,,*___*$$$$$$$$$$$___*___*$$$$$$$$$$*__ *',,
*____,,*$$$$$$$$$$_________$$$$$$$$$$*,,____*
______,;$*$,$$**'____________**'$$***,,
____,;'*___'_.*__________________*___ '*,,
,,,,.;*____________---____________ _ ____ '**,,,,
_________@@@@@@
________@@@@@@@@______ ____@@@@
________@@@________@@_____@@@@@@@
________@@___________@@__@@@______@@
________@@____________@@@__________@@
__________@@________________________@@
____@@@@@@______@@@@@___________@@
__@@@@@@@@@__@@@@@@@_________@@
__@@____________@@@@@@@@_______@@
_@@____________@@@@@@@@@_____@@
_@@____________@@@@@@@@___@@@
_@@@___________@@@@@@@______@@
__@@@@__________@@@@@________@@
____@@@@@@_______________________@@
_________@@________________________@@
________@@___________@@__________@@
________@@@________@@@@@@@@@@@@
_________@@@_____@@@_@@@@@@@@
__________@@@@@@@@ @@@@@@
___________@@@@@_@
____________________@
____________________@
_____________________@
______________________@
_______________________@____@@@
_______________@@@@__@__@____@@
_____________@_______@@@____@@
______________@@@@____@__@@
_______________________@
______________________@


..................¶¶*..**..*
..................¶¶¶ .*.*.*.
¶¶¶..........¶¶..¶*..**.*.
..¶¶¶¶¶¶¶¶....¶*.*.**..**.
......¶¶............¶¶¶¶¶¶¶¶¶*.*.*.*.*.
..........¶¶..¶¶........¶¶¶¶*.*.**.
........¶¶..........¶¶¶.**.**.*.
......¶¶..¶¶¶¶....¶*.*.*.**.
....¶¶¶¶¶....¶¶..¶................¶*.**.*.*.*
..¶¶................¶¶¶............¶¶*..**.*.
........................¶¶..........¶¶¶*.*.**.*
....................................¶¶¶¶¶*.*.**.*.*
..................................¶¶¶¶¶¶*.*.*.*.*
......¶¶¶¶¶................¶¶¶....¶¶ *.**.*.*
..........¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶......¶¶*..**.**.*
............¶¶¶¶....¶¶¶¶¶........¶¶¶*.**.*.*
................¶¶¶....................¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶*.*.**.
..................¶¶¶¶......¶¶¶¶................¶¶¶¶¶¶¶¶*.**.
......................¶¶¶¶..¶¶¶¶..........¶¶¶¶¶¶*.**.*
......................¶¶¶..........¶..¶¶¶¶¶¶*.*.*.**.
....................¶¶..........¶........¶¶*.*.*.**.
..................¶¶....¶¶¶¶¶¶......¶¶¶*.*.*.*
................¶¶¶¶¶¶¶¶..¶¶¶¶..¶¶¶ .**.*.
..............¶¶¶¶¶..............¶¶¶¶¶¶ *.**.*
..........¶¶¶¶......................¶¶¶¶¶ *.**.
..........¶................................¶¶¶*.*
___________________________________$$$___$
___________________________$$$____$$$$
_________________________$$$$$$$__$$$$$$$$$$$
_______________________$$$$$$$$$___$$$$$$$$$$$
_______________________$$$___$______$$$$$$$$$$
________________$$$$__$$$$_________________$$$
_____________$__$$$$__$$$$$$$$$$$_____$____$$$
__________$$$___$$$$___$$$$$$$$$$$__$$$$__$$$$
_________$$$$___$$$$$___$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$
____$____$$$_____$$$$__________$$$___$$$$$$$
__$$$$__$$$$_____$$$$_____$____$$$_____$
__$$$$__$$$_______$$$$__$$$$$$$$$$
___$$$$$$$$$______$$$$__$$$$$$$$$
___$$$$$$$$$$_____$$$$___$$$$$$
___$$$$$$$$$$$_____$$$
____$$$$$$$$$$$____$$$$
____$$$$$__$$$$$___$$$
____$$$$$___$$$$$$
____$$$$$____$$$
_____$$$$Albumul selectat nu contine nici o poza.
Comentarii album • 12
Alexandradragutza43v3r 30 iulie 2010  
ceva super NASPA
Raportează
anonim
awd 16 mai 2010  
dawdaw
Raportează
anonim
adwa 16 mai 2010  
wad
Raportează
anonim
fwf 16 mai 2010  
wdaw
Raportează
anonim
dyr 16 mai 2010  
cf
Raportează
anonim
vero 16 mai 2010  
misto tare ia iesit foarte cool
Raportează
theo99 19 martie 2010  
da dragut
Raportează
mileyswit 17 martie 2010  
tare
Raportează
madazanata 25 februarie 2010  
flumoss
Raportează
anneliseceamaicoolfata 12 februarie 2010  
zoooooooooooooooper
Raportează
anonim
alexandra 3 februarie 2010  
ce e asa de sulper?????
Raportează
MileySweety 2 februarie 2010  
coolll tare de tot!!!
Raportează
Trimite mesaj Înapoi Nu poți trimite un mesaj fără conținut! Nu este permisă folosirea de cod HTML in mesaje. Mesajul nu a fost trimis din motive de securitate. Va rugam sa ne contactati prin email pe adresa office@sunphoto.ro Mesajul nu a fost trimis din motive de posibil spam. Ati trimis prea multe mesaje in ultimul timp. A apărut o eroare în timpul trimiterii mesajului. Vă rog încercați din nou. Mesajul a fost trimis.